Robotar

Robotar i hemmet

Robotar kan tyckas vara något från filmens värld, som hör hemma i science-fiction och i fantasin. Men faktum är att robotar används i stor utsträckning redan idag, och forskare tror att de kommer att användas […]