Robotar i samhället

Ända sedan industrialismen har människan uppfunnit maskiner som kan utföra olika uppgifter och arbeten, med syftet att göra våra liv enklare. Idag har utvecklingen nått så långt att självständiga robotar börjar användas i samhället, av olika anledningar.

Som med all ny teknik finns det de som vill använda den för sin egen vinning istället för att bidra till samhället i stort. Ett exempel på detta är de så kallade pokerbotarna som används vid pokerspel online för att fuska. En pokerbot är egentligen ett matematiskt datorprogram som är så avancerat och sofistikerat att det i sitt beteende online kan framstå som en verklig människa. De kan chatta med de andra spelarna och är programmerade att göra avbrott i spelandet då och då för att simulera till exempel toalettbesök. Åklagare ska nu pröva om användandet av dessa robotar är olagligt. Det skulle i så fall bedömas som grovt bedrägeri.

Andra former av robotar är dock mer allmännyttiga för samhället. I Japan har till exempel Mitsubishi Heavy Industries utvecklat roboten Wakamaru, en meterhög, gul robot som kan gå, stå, tala och hämta information från internet. Den är tänkt att till exempel fungera som vårdrobot och ta hand om landets äldre, eftersom man förväntar sig en lucka i befolkningen, då Japans befolkning minskar.

Wakamaru var när den skapades den enda roboten som kunde kommunicera med människor på det sättet, men sedan dess har den fått konkurrens. Robotforskaren Hiroshi Ishiguro, också han från Japan, har skapat en robot som är en avbild av honom själv och som kan prata och efterlikna ansiktsuttryck. Enligt Ishiguro själv ville han skapa människoliknande robotar eftersom människors hjärnor är konstruerade för att kommunicera med andra människor, och att interaktionen mellan en människa och en robot därför blir lättare om roboten ser ut som en människa.

Att så mycket av robotutvecklingen sker i Japan är inte konstigt. Dels har robotar länge varit en del av den japanska populärkulturen, vilket gör att de kanske inte känns lika främmande för människor i landet som de kan göra för västerlänningar. Dels har den Japanska regeringen sedan länge förutsett behovet av robothjälpmedel i och med att befolkningen minskar, och lovade 2007 att 200 miljarder kronor skulle satsas på robotutveckling under en tioårsperiod.

I Ishiguros framtidsvision kommer robotar att kunna ersätta lärare, guider, sköterskor, försäljare, maskinoperatörer och flera andra yrken i samhället. Vi har då kommit en lång väg ifrån Spinning Jenny och industrialismens första maskiner.

Robotar i samhället 1

Taggar: , , , , , , , , ,
yamidoo