Maskinrobotar

Framtiden har kommit till Nya Karolinska i Solna. Genom modern teknik och automation är Sveriges senaste sjukhus effektivare på många sätt. Ett av dessa är att läkemedel, textilier och annat numera kommer att transporteras automatiskt av självgående robotar styrda av trådlösa nätverk i byggnaden i kombination med sensorer på själva roboten. De så kallade AGV(automated guided vehicle)-robotarna styrs helt utan direkt mänsklig inblandning tack vare att de är förprogrammerade med kartor över hela byggnaden. Genom att låta robotarna sköta dess uppgifter kommer personalen att kunna fokusera på sjukvård och andra värdeskapande saker istället.

Teknologin revolutionerar sjukvården.

Under lång tid har man sett hur teknikens spjutspets varit en ständig del av sjukvårdens utveckling. Från användning av högteknologiska material till laser och mycket mer har life science-området hela tiden utvecklats för att rädda fler liv med hjälp av den allra senaste tekniken. Att självgående robotar transporterar läkemedel på Nya Karolinska är därför inget uppseendeväckande eller konstigt utan ett självklart led i att se till att resurserna går dit de gör störst nytta. Liknande robotsystem har använts inom industrin, till exempel för tillverkning och lagerhållning, under många år. Tekniken är tack vare dess mognadsgrad mycket säker, vilket är viktigt eftersom robotarna delar utrymme med människor.

Det är bra att robotarna tar över.

Ända sen de första robotarna introducerades under första halvan av 1900-talet så har de mött kritik. Många har varit rädda för att bli av med jobbet, vilket förvisso på kort sikt kan ha varit fallet. Historien har dock visat oss att de jobb som robotarna i första hand tagit över har varit tråkiga, enformiga och ofta rent av farliga. Istället har människorna kunnat fokusera på andra, mer värdeskapande och roliga uppgifter. Detta innebär för Nya Karolinskas del att deras patienter kommer kunna se fram mot att personalen som arbetar för att förbättra deras hälsa i framtiden kommer kunna lägga mer tid på dem och mindre tid på att transportera läkemedel och annat.

yamidoo