Kan robotar ersätta människor på en arbetsplats?

Kommer robotar någonsin kunna ersätta oss människor i yrkeslivet? Det finns forskare som tror att vi är närmare ett sådan verklighet än vad många vill tro. Robottekniken utvecklas ständigt och forskarna tar fram mer och mer avancerade robotar som klarar arbetsuppgifter som vi för några år sedan aldrig trodde skulle bli möjligt. Samtidigt finns det självklart uppgifter som robotar aldrig kommer klara av. När det rör sig om mer socialt krävande arbetsuppgifter kommer människan alltid vara överlägsen roboten. Den intelligens som robotar utrustas med kommer alltid vara artificiell. Den kan likna människans intelligens men den kan aldrig bli mänsklig på riktigt.

För- och nackdelar med robotar i arbetslivet

finns det risk att robotar ersätter människor människor i arbetslivet? Kanske till viss del. Samtidigt måste man fundera på om vill se det som en risk eller som en möjlighet. Tänk om robotar kan göra det jobb som vi tidigare har gjort själva? Då kanske vi kan ägna oss åt något som vill hellre vill göra än att sitta på ett kontor eller slita på ett fabriksgolv. Det gäller att komma ihåg att det är vi människor som har makten över vad vi vill använda robotarna till. Vi behöver inte låta dem ta över arbetsuppgifter som vi hellre gör själva. Samtidigt behöver man ha förståelse för de som blir oroliga över att jobben ska försvinna.

Vad händer om robotarna tar över?

Det är självklart att man kan vara orolig för att robotarna ska ta jobben ifrån oss. Vad händer om det blir billigare för en arbetsgivare att köpa en robot istället för att anställa en människa? Man kan fundera över om det finns en risk att arbetsmarknaden som vi känner till den idag kommer att försvinna och ersättas av något annat system. Det är inget självändamål att arbeta. Om människan inte kommer behöva arbeta för att leva och må gott kanske vi kan ägna vår tid åt något annat. Det finns till exempel många människor som hellre skulle ägna sin tid åt kultur och kreativa sysslor än att gå till jobbet klockan åtta varje morgon.

yamidoo