De första robotarna

I dagens samhälle är robotarna på framfart, och allt mer avancerade versioner av artificiell intelligens skapas för att utföra allt mer komplicerade uppgifter och mer och mer likna människor. Men robotarna har en lång historia, och har funnits längre än vi kanske kan tro.

En tidig form av robotar var de så kallade automaterna, automatons på engelska. Det verkade för människan länge vara en omöjlighet att skapa något mekaniskt som rörde sig på samma sätt som människor och djur gör, men i och med att de medeltida städerna började växa uppfanns något som skulle ha stor påverkan på både stadsbornas liv och automaternas utveckling: det automatiska urverket. Det användes bland annat i klocktornet Zytglogge i Schweiz, som byggdes under tidigt 1200-tal. Skaparna av urverksmekanismen i tornet började fundera kring hur man skulle kunna kombinera konst, skulptur och klockor, och några av de första automaterna föddes.

På 1700-talet, i verkstäderna i Europa, började man tillverka delarna i urverken i mindre skala. Detta möjliggjorde en hel rad nya rörelser för automaterna. De kunde nu också göra naturtrogna ljud, till exempel fågelläten, och behövde inte längre vara fast förankrade.

En av de mest kända automaterna eller tidiga robotarna var en riddare ritad av Leonardo da Vinci. Han konstruerade den aldrig, men om han hade lyckats bygga den hade den kunnat röra armarna, sitta upp och vrida på huvudet.

En annan känd automat, denna från 1700-talet, är Jacques de Vaucancons anka, som kunde kvacka, flaxa med vingarna och till och med ”äta” och producera ”avföring”. Ankan innehöll fler än tusen rörliga delar.

Andra former av otroligt komplicerade automater från denna tid var människoliknande automater som kunde skriva eller rita. Dessa visades upp för pengar som en form av underhållning.

Mer praktiskt inriktade robotar, byggda för att utföra farliga, tunga eller svåra arbeten istället för människor, började utvecklas under 1800-talet och industrialismen. Exempel på dessa är en vävstol, konstruerad av Joseph Jacquard, som kunde massproducera tyger, och en räknemaskin, tillverkad av engelsmannen Charles Babbage. Räknemaskinen, som han kallade en analysmaskin, var en av de första datorerna och drevs med ånga.

Efter industrialismen fortsatte robotarnas utveckling mot allt bli allt mer avancerade och att skapas med artificiell intelligens. Framåt slutet på 1900-talet och början på 2000-talet börjar så kallade humanoider skapas, som beter sig som, och till utseendet liknar, människor, och de spelar en allt större roll i vårt samhälle.

De första robotarna 1

Taggar: , , , , , , , ,
yamidoo