Artificiell intelligens (AI)

Robotar har länge varit en utopi i vårt samhälle. Ända sedan vi först insåg teknikens kraft har roboten fått symbolisera en avlägsen framtid där maskiner kan utföra arbete som vi idag måste göra själva. Kanske är den framtiden inte lika avlägsen längre. Visst kommer det dröja innan vi får robotar som är mer eller mindre identiska med människor – men tack vare artificiell intelligens har vi redan kommit en bra bit på vägen. Det är artificiell intelligens som är grunden i all robotik och det är det som gör att det finns hopp om ännu mer avancerade och intelligenta konstruktioner i framtiden.

Artificiell intelligens har varit ett begrepp betydligt längre än vad den faktiskt har existerat i praktiken. Precis som mycket annat var de antika grekerna först med att tänka i dessa banor. Då fanns förstås inga konkreta planer på att tillverka datorer eller några andra tekniska uppfinningar som vi har idag, men de första embryona till hur det skulle vara att ha en robotlik intelligens fanns emellertid redan på den tiden. Grunden i all artificiell intelligens heter logik och matematik, och eftersom de tillhör de allra äldsta studieområdena i världen har artificiell intelligens föregåtts av långa studier innan det har blivit vad det är idag.

Trots att studierna av AI – som artificiell intelligens ofta förkortas – påbörjades för länge sedan har de senaste årtiondena stått för merparten av all utveckling på området. Det var inte många år sedan som datorer och robotar krävde enorma utrymmen bara för att rymma några megabyte data – och de kunde endast utföra simpla operationer. Numera har vi datorer och robotar för extremt komplicerade uppgifter, i alltifrån uträkningar av matematiska formler till biltillverkning. Utvecklingen har gått i en rasande takt som har gjort att artificiell intelligens har blivit ett område som alltfler har fått upp ögonen för.

 

yamidoo